Farmasötik tesis imalatı

Farmasötik farmakolojik sanayi tesis imalatı ;

Geneli itibnari ile kontrollü sahadan oluşan,
GMP HVAC Class E, D, C, B ve A partisyon,
Sefalosporin, Penisilin, Enjeksiyonluk, Aşı, Toz Tablet, Oral Soluyon v.b. tesisler,
Enjeksiyonluk su sistemleri, şartlandırılmış atmosfer, deiyonize ve yumuşatılmış su sistemleri,
GMP ve İSO sınıfladırılmış partisyon ve imalat sahaları projelendirme ve inşaat işlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
+90 216 367 00 11 – +90 545 367 00 11

“İlaç fabrikası projelendirme inşaat”, “Enjeksiyonluk su”, GMP belgesi ilaç”, “gmp danışmalık”, “gmp proje”